กองทุนรวม

ปัจจุบันกองทุนรวมมีหลากหลายมีให้เลือกจากหลายสถาบัน ทีมงานของเราสามารถช่วยแนะนำให้ท่านสามารถเลือกจัดการพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการลงทุน
และเหมาะกับสถานการณ์การลงทุนที่เกิดขึ้นที่ค่อนข้างผันผวนในปัจจุบัน เราสามารถแนะนำให้เลือกใช้แพลตฟอร์มการลงทุนที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านรู้สึกง่ายขึ้นกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมในหลากหลายสถาบัน​