คลาสการเงินสำหรับผู้ใหญ่

เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด จากประสบการณ์การวางแผนการเงินให้ผู้รับคำปรึกษากว่า 10 ปี เราพบว่ามีองค์ความรู้ทางการเงินในหลายๆด้านที่สำคัญกับชีวิตแต่ยังถูกละเลย
เราจึงมีความตั้งใจที่อยากจะสร้างคลาสการเงินเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้นี้และสามารถนำมาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ​
คลาสทางการเงินสำหรับผู้ใหญ่ กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการ และจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้​