คลาสสอนการเงินให้เด็กก่อนวัยรุ่น

เราเชื่อว่า mindset ทางการเงินเป็นเรื่องที่ควรสร้างตั้งแต่เด็กโดยจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเงินเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยการสร้าง mindset นี้สามารถสร้างได้จากครอบครัวและกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน​
Wealth Angels ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กๆมีอนาคตทางการเงินที่ดี​
คลาสทางการเงินสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น (8-13 ปี) กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการ และจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้​