จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง ทำแผนสืบทอดกิจการและธรรมนูญครอบครัว

การส่งต่อกิจการครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีการวางแผน การวางแผนที่ดีจะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของภาษี การบริหารความเสี่ยง และช่วยให้เกิดการส่งต่อไม่สะดุดหรือติดขัด ​
เครื่องมือที่นำมาใช้ในการส่งต่อได้แก่ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งที่ช่วยทั้งในแง่การบริหารความเสี่ยงและการบริหารภาษี การทำแผนสืบทอดกิจการที่จะช่วยในแง่การจัดสัดส่วนผู้ถือหุ้น การวางโครงสร้างของบริษัทในระยะยาว และธรรมนูญครอบครัวที่จะเป็นเสมือนคัมภีร์ของครอบครัวที่จะกำหนดกฏกติกาที่คนในครอบครัวต้องปฏิบัติตามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้การส่งต่อดำเนินไปอย่างราบรื่นและตามเจตนารมณ์ของคนในครอบครัว​