ที่ปรึกษาการทำประกันชีวิต บุคคลสำคัญขององค์กร

 หากเรามีการวางแผนประกันบุคคลสำคัญขององค์กร (keyman)ที่ดี จะทำให้กิจการยังคงสานต่อไปได้อย่างมั่นคง แม้จะเกิดเหตุไม่คาดฝันแก่บุคคลสำคัญขององค์กร ​
การทำประกัน keyman เป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งจากการลดความเสี่ยง วางแผนภาษีทั้งขององค์กรและตัว keyman เอง และยังสามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนสืบทอดกิจการได้ด้วย​