ที่ปรึกษาด้านการซื้อขายกิจการ

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการซื้อขายกิจการ (Merger & Acquisition) โดยเฉพาะ คลอบคลุมเรื่อง

- การทำ Financial & Tax Due Diligence 
- การประเมินมูลค่ากิจการ (Valuation) 
- การให้คำปรึกษาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ (Tax structuring advisory)