ประกันวินาศภัย

การเลือกซื้อประกันวินาศภัย คือการเลือกซื้อความคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงทั้งทางด้านบุคคล และทรัพย์สิน รูปแบบสัญญา มักมีความซับซ้อน ทางทีมงานของเราสามารถเลือกคัดสรรคู่สัญญาที่เหมาะสมกับโจทย์ในชีวิตของท่านที่มักจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล​​