วางแผนบริหารความเสี่ยง​

การโอนความเสี่ยงไปที่บริษัทประกัน เปรียบเสมือนการอุดรอยรั่วทางการเงินที่มักเกิดจากสิ่งที่เราไม่คาดฝัน ถ้าเราวางแผนประกันได้เป็นอย่างดี เราจะสามารถใช้ชีวิต และ ออมเพื่อการลงทุนสำหรับเป้าหมายสำคัญอื่นๆในชีวิต โดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ไม่แน่นอนในชีวิต บริการของเราครอบคลุมถึงด้านต่างๆดังนี้​

- วิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการทำประกันของลูกค้า
- สรุปรายละเอียดประกันเดิมที่ลูกค้ามีเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจสถานภาพความเสี่ยงของตนในปัจจุบัน
- นำเสนอแบบประกันที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
- วิเคราะห์เงินที่ต้องใช้ต่อปีและความคุ้มครองที่จะได้รับในระยะยาว
- เชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับแผนอื่นๆ เชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับแผนอื่นๆ อาทิเช่น แผนการลงทุน แผนเกษียณ เพื่อนำมาใช้ในการเลือกผลิตภัณฑ์ต่อไป