สัมมนาให้ความรู้การเงินแก่พนักงาน

ทีมงานของเรามีความชำนาญ ในการทำสัมมนาให้ความรู้ทางด้านการเงิน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรตระหนักรู้เรื่องความสำคัญของการวางแผนการเงินในองค์รวม  ทั้งนี้หากพนักงานในองค์กรมีสุขภาพทางการเงินที่ดี ก็จะนำพาประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมาสู่องค์กรของท่าน หัวข้อสัมมนาของเราครอบคลุมในหลายๆเรื่องอาทิเช่น

- วางแผนการเงินอย่างไรให้ชีวิตปัง
- วางแผนภาษี รู้เขารู้เรา
- เกษียณอย่างเพียงพอทำได้ไม่ยาก
- กฎหมายแรงงานกับสิ่งที่พนักงานควรรู้
- ประกันสังคมกับกองทุนทดแทนให้อะไรบ้าง