สินทรัพย์ทางเลือก

การลงทุนในสภาวะตลาด ณ ปัจจุบันมีความผันผวนสูง การกระจายการลงทุนไปสินทรัพย์ทางเลือกที่มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นต่ำ
จึงช่วยบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม ทีมงานของเราสามารถช่วยแนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกประเภทต่างๆ อาทิเช่น การลงทุนในไวน์ โลหะมีค่า อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ​