บทความการเงิน

การวางแผนเกษียณเป็นเรื่องที่ดี

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผม


การวางแผนเกษียณเป็นเรื่องที่ดี แต่จากประสบการณ์ของแองเจิ้ลที่ผ่านมาจะพบว่าลูกค้ามักจะเกิดข้อผิดพลาดในการวางแผนเกษียณด้วยเหตุผลหลักๆ 5 ข้อดังนี้
.
?? ลงทุนช้าไป ในการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนงอกเงยนั้น เราต้องมีเวลาที่จะให้เงินเติบโต การลงทุนในอายุที่ใกล้จะเกษียณนั้นอาจจะทำให้เงินที่นำมาลงทุนไม่เพียงพอ หรือเงินยังไม่ทันงอกเงยก็จะถูกดึงไปใช้หลังเกษียณจึงทำให้การเก็บเงินไม่บรรลุเป้าหมาย
.
?? ลงทุนไม่สม่ำเสมอ วินัยในการออมเงินเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การวางแผนการเงินประสบความสำเร็จ ดังนั้นหากการลงทุนไม่สม่ำเสมอหรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ก็ยากที่จะไปถึงเป้าหมาย
.

?? ลงทุนระมัดระวังเกินไป หลายๆคนเก็บเงินได้เยอะแต่นำเงินที่เก็บได้ทั้งหมดไปฝากธนาคารเพราะไม่ต้องการรับความเสี่ยงใดๆเลย จนลืมไปว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคือการที่เงินด้อยค่าลงเพราะอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารนั้นไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ ดังนั้นการจัดสรรและกระจายการลงทุนจึงจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้มากกว่า
.
?? ลงทุนน้อยเกินไป การลงทุนโดยที่ไม่รู้ว่าเราต้องเก็บเท่าไหร่ และเพื่อเป้าหมายอะไร ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่เราจะลงทุนน้อยเกินไปและทำให้ในที่สุดเงินไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ
.
?? ลงทุนโดยไม่บริหารความเสี่ยง หลายๆคนที่เก็บเงินไม่สำเร็จส่วนหนึ่งที่พบเลยเกิดจากความเจ็บป่วยของตัวเองหรือคนใกล้ชิด ดังนั้นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปที่บริษัทประกันจึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนเพราะเป็นการปิดรอยรั่วที่เงินจะไหลออก และทำให้การเดินทางไปถึงเป้าหมายไม่สะดุดหรือติดขัด

พวกเราเหล่า Wealth Angels อยากจะช่วยให้สาวๆ มีอิสระทางการเงินและสบายหลังเกษียณ

ใครมีข้อส่งสัยเกี่ยวกับการวางแผนเกษียณ สามารถส่งข้อความมาหาพวกเราได้เลย พวกเราเหล่าแองเจิ้ลพร้อมให้คำปรึกษา ?

? ส่งข้อความมาได้ที่ : m.me/wealthangels