บทความการเงิน

การเงิน และ บัญชี เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


การเงินและบัญชี เป็นสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกัน แต่จริงๆแล้วมีความแตกต่างกันอยู่มาก แองเจิ้ลเชื่อว่าหลายคนที่จบการเงินมามักถูกคนเข้าใจว่าเค้าจะรู้เรื่องบัญชีอย่างลึกซึ้ง หรือหลายคนที่จบบัญชีมาคนก็มักจะเชื่อว่าเค้าจะเข้าใจด้านการเงินเป็นอย่างดี แองเจิ้ลเองก็เคยได้ยินคำถามอยู่บ่อยๆว่าการเงินและบัญชีแตกต่างกันอย่างไร วันนี้แองเจิ้ลเลยจะมาช่วยเล่าให้ฟังสั้นๆว่าความรู้ทั้ง 2 สาขานี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยจะเล่าในมุมของการเงินและบัญชีที่เป็นส่วนบุคคลเป็นหลักเนื่องจากจะเกี่ยวเนื่องกับอาชีพการวางแผนการเงินและจะเป็นมุมที่ใกล้ตัวเรามากกว่าการเงินและบัญชีที่เป็นในรูปแบบของกิจการหรือบริษัท


? การเงินส่วนบุคคล สำหรับคำอธิบายที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุดคือ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินและการนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการ เช่น เราได้เงินเดือนเดือนละ 10,000 บาท และเรามีเป้าหมายว่าภายในสิ้นปีนี้เราจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ 1 เครื่องราคา 30,000 บาท เราจะบริหารเงินยังไง ให้มีพอใช้ในทุกเดือน และต้องออมเงินเท่าไหร่ต่อเดือน ออมในรูปแบบไหนที่จะได้ผลตอบแทนที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายสามารถซื้อโทรศัพท์ได้ภายในสิ้นปี เป็นต้น ถึงกระนั้นแล้ว ขอบเขตของความรู้ด้านการเงินยังกว้างกว่านี้มาก โดยรวมถึงความเข้าใจเรื่องตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดทางเลือกอื่นๆ และยังรวมถึงความรู้ในการจัดสรรแหล่งเงินทุนรูปแบบต่างๆด้วย


? บัญชีส่วนบุคคล สำหรับคำอธิบายที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุดคือ การทำบันทึก ไม่ว่าจะเป็นบันทึก รายรับ รายจ่าย สถานะของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน และการเคลื่อนไหวของเงิน เพื่อที่จะนำตัวเลขเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ เช่น เงินเดือนเราเดือนละ 10,000 บาท เราก็ต้องบันทึกว่าทุกเดือนเราใช้ไปกับค่าอะไรบ้าง แล้วสิ้นเดือนเราจะเหลือเท่าไหร่ แล้วตอนนี้เรามีเงินทั้งหมดรวมกับที่เคยสะสมมาเป็นเท่าไหร่ เป็นต้น อย่างไรก็ดีบัญชียังรวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฏหมายในการบันทึกบัญชี และการคำนวณภาษีอีกด้วย


อาชีพทางการเงินส่วนใหญ่จะต้องมีความรู้ทางบัญชีเป็นพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น อาชีพนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่ต้องเก็บข้อมูลทางการเงินของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของลูกค้า คำนวณเงินเข้าเงินออกเพื่อดูกระแสเงินสด โดยส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ของทางบัญชีเป็นหลักแต่หลังจากนั้นก็จำเป็นต้องคำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่จะทำให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย เงินที่ต้องออมเพิ่ม การลงทุนในรูปแบบต่างๆ การกระจายสินทรัพย์ตามเป้าหมาย ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นความรู้ทางการเงินเป็นหลักหวังว่าวันนี้หลายคนคงพอเห็นภาพความแตกต่างของการเงินกับบัญชีส่วนบุคคลกันไปบ้าง แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ